Kolačići - Koristimo kolačiće u cilju poboljšanja svojih usluga, personalizovanja sadržaja i prikaza oglasa na osnovu vaših interesovanja. Nastavljajući sa korišćenjem naših usluga, slažete se sa upotrebom kolačića.
Saznaj više
OK

Uslovi korišćenja GO4YU CALLING mobilne aplikacije

Uslovi korišćenja GO4YU CALLING mobilne aplikacije

Molimo Vas pročitajte pažljivo odredbe dokumenta „Uslovi korišćenja GO4YU CALLING mobilne aplikacije“ (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja). Uslovi korišćenja predstavljaju pravni sporazum i istim se regulišu međusobni odnosi između GO4YU i Vas, kao korisnika, a povodom korišćenja GO4YU CALLING mobilne aplikacije. Prihvatanjem Uslova korišćenja, saglasni ste da ste pročitali, razumeli i da ste se složili sa uslovima navedenim u istom. Sastavni deo Uslova korišćenja je i dokument „Politika privatnosti GO4YU CALLING mobilne aplikacije“ (u daljem tekstu: Politika privatnosti) sa kojim se možete upoznati na calling.go4yu.com.

Ukoliko se ne slažete sa nekim od uslova navedenim u Uslovima korišćenja ili u dokumentu „Politika privatnosti“, preporučujemo Vam da ne koristite GO4YU CALLING mobilnu aplikaciju.

Aktiviranjem, korišćenjem i plaćanjem u okviru GO4YU CALLING mobilne aplikacije, saglasni ste sa cenama i naplatom usluga. Cene usluga i porezi koji se primenjuju u okviru GO4YU CALLING mobilne aplikacije podležni su izmenama. Kako biste bili sigurni u važeće cene u momentu korišćenja GO4YU CALLING mobilne aplikacije posetite sajt calling.go4yu.com

Izmene uslova korišćenja

Pozivamo Vas da na web portalu calling.go4yu.com proveravate da li je verzija dokumenta „Uslovi korišćenja“ ažurirana, te da se upoznate sa unetim izmenama. Izmene Uslova korišćenja stupaju na snagu od trenutka objavljivanja istih na calling.go4yu.com. Ukoliko nastavite da koristite GO4YU CALLING mobilnu aplikaciju nakon stupanja na snagu nove verzije dokumenta „Uslova korišćenja“, smatraće se da ste saglasni sa izmenama iste. 

Opis GO4YU CALLING mobilne aplikacije

GO4YU CALLING mobilnu aplikaciju možete besplatno preuzeti na Google Play i iTunes prodavnicama. Nakon preuzimanja aplikacije, potrebno je izvršiti registraciju u okviru GO4YU CALLING mobilne aplikacije. Nakon uspešne registracije, dobijate Welcome paket sa 60 minuta i 600 SMS poruka koji važi 30 dana od dana registracije i koji se može koristiti za pozivanje i slanje SMS poruka ka predefinisanoj listi destinacija u Uslovima korišćenja. Welcome paket Vam se dodeljuje promotivno samo jednom i to prilikom prve registracije. Nakon isteka 30 dana od dana registracije ili nakon što potrošite minute i SMS poruke iz Welcome paketa, možete da kupite neki od Planova iz GO4YU CALLING ponude, sa predefinisanim brojem minuta i SMS poruka u trajanju od 30 dana od dana kupovine Plana.

U okviru GO4YU CALLING mobilne aplikacije omogućeno Vam je da korišćenjem dodeljene 076 numeracije opsega (076 80 50 000 - 076 80 99 999):

 • ostvarujete odlazne pozive ka korisnicima fiksne i mobilne mreže Telekoma Srbija;
 • primate dolazne pozive od korisnika fiksne i mobilne mreže Telekoma Srbija;
 • ostvarujete odlazne pozive ka 076 543 abcd brojevima koji se koriste u okviru usluge Nomadic sa SIP telefonom;
 • primate dolazne pozive od 076 543 abcd brojeva koji se koriste u okviru usluge Nomadic sa SIP telefonom;
 • ostvarujete odlazne pozive prema virtuelnim brojevima koji se koriste u okviru usluge Planovi za MVNO;
 • primate dolazne pozive od virtuelnih brojeva koji se koriste u okviru usluge Planovi za MVNO;
 • ostvarujete odlazne pozive ka drugim korisnicima GO4YU CALLING mobilne aplikacije;
 • primate dolazne pozive od drugih korisnika GO4YU CALLING mobilne aplikacije;
 • primate dolazne pozive iz međunarodne mreže;
 • razmenjujete SMS poruke (prijem i slanje) sa korisnicima mobilne mreže Telekoma Srbija;
 • primate međunarodne SMS poruke.

Ovde definisane pogodnosti (primanje dolaznih poziva, ostvarivanje odlaznih poziva, razmena (slanje i prijem) SMS poruka) omogućene su Vam u slučaju kada imate aktivan neki od Planova (Plan 1 ili Plan 2 ili Plan 3) ili aktivan Welcome paket. U slučaju da nemate aktivan nijedan od Planova, odnosno aktivan Welcome paket, omogućeno Vam je samo da primate dolazne pozive i ostvarujete odlazne pozive ka drugim korisnicima GO4YU CALLING mobilne aplikacije i to najkasnije 30 dana nakon prestanka važenja Plana, odnosno Welcome paketa.

Usluga je omogućena pod istim uslovima i istom tarifnom politikom svim korisnicima bez obzira na lokaciju na kojoj se usluga koristi na području Severne Amerike, Južne Amerike, Australije, Azije i Afrike.

Dužina trajanja poziva i obračunski interval

Maksimalno trajanje jednog poziva (bilo dolaznog ili odlaznog) je 60 minuta (3600 sekundi).
Obračunski interval je 1 sekund.

GO4YU CALLING app to app pozivi

Pozivi između korisnika GO4YU CALLING mobilne aplikacije, unutar aplikacije (app to app pozivi) se ne tarifiraju, odnosno ne obračunavaju se u okviru Plana.

Ograničenja

U okviru GO4YU CALLING mobilne aplikacije nisu dozvoljeni prijem dolaznih poziva i ostvarivanje odlaznih poziva, kao ni prijem i slanje SMS poruka ka brojevima mreža koje nisu definisane u Uslovima korišćenja, ne ograničavajući se samo na:

 • ostvarivanje odlaznih poziva ka drugim fiksnim i mobilnim mrežama u Republici Srbiji;
 • prijem dolaznih poziva iz drugih fiksnih i mobilnih mreža u Republici Srbiji;
 • ostvarivanje odlaznih poziva ka korisnicima Nomadic usluge Telekoma Srbija (numeracija 076 655);
 • prijem dolaznih poziva od korisnika Nomadic usluge Telekoma Srbija (numeracija 076 655);
 • ostvarivanje odlaznih poziva ka korisnicima Nomadic usluga drugih operatora na području Republike Srbije;
 • prijem dolaznih poziva od korisnika Nomadic usluga drugih operatora na području Republike Srbije;
 • ostvarivanje odlaznih poziva ka negeografskim uslugama, službama hitne intervencije i službi pomoći, uslugama od javnog interesa, komercijalnim uslugama;
 • ostvarivanje odlaznih poziva ka fiksnim i mobilnim mrežama u SAD i/ili Kanadi;
 • prijem dolaznih poziva iz drugih fiksnih i mobilnih mreža u SAD i/ili Kanadi;
 • ostvarivanje odlaznog međunarodnog saobraćaja;
 • razmena (prijem i slanje tekstualnih poruka) SMS poruka sa mobilnim mrežama drugih operatora u Republici Srbiji;
 • slanje međunarodnih SMS poruka.

U okviru GO4YU CALLING mobilne aplikacije nisu omogućene dodatne usluge gde se misli, ali se ne ograničava na Prosleđivanje poziva, Poziv na čekanju, Stavljanje poziva na čekanje, Konferencijska veza.

Zahtevi sistema

Da biste mogli da koristite uslugu morate da:

 • posedujete smart telefon sa operativnim sistemom Android, verzija 4.0. ili novija, odnosno sa operativnim sistemomiOS, verzija 8.0. ili novija;
 • preuzmete GO4YU CALLING mobilnu aplikaciju sa Google Play ili iTunes prodavnice;
 • budete registrovani korisnik usluge mobilne telefonije kod jednog od operatora mobilnih servisa na području na kojima GO4YU pruža svoju uslugu GO4YU CALLING mobilna aplikacija sa aktiviranom uslugom prenosa podataka (ili da imate mogućnost da koristite WiFi mrežu);
 • izvršite registraciju putem verifikacionog koda koji će, prilikom registracije, biti dostavljen na Vaš mobilni broj kroz SMS poruku;
 • budete povezani na internet putem svog mobilnog telefonskog uređaja (WiFi ili data Internet pristup iz plana operatora mobilnih servisa čije usluge koristite).
   

Pretplata

GO4YU CALLING mobilna aplikacija je prepaid usluga sa ograničenim trajanjem od 30 dana od trenutka kupovine Plana.

Welcome paket (60 minuta i 600 SMS poruka) Vam se dodeljuje promotivno samo jednom prilikom prve registracije.
U slučaju da potrošite raspoložive minute i SMS poruke koje dobijate u okviru Welcome paketa pre isteka perioda važenja Welcome paketa od 30 dana, možete da kupite novi Plan. Novi Plan možete kupiti i u slučaju da niste prethodno potrošili minute iz Welcome paketa i da nije istekao period važenja Welcome paketa, pri čemu se period važenja Plana produžava na novih 30 dana od dana kupovine. Ukoliko niste potrošili minute iz Welcome paketa, isti se prenose za dalje korišćenje.

Možete izabrati neki od Planova iz GO4YU CALLING ponude: :

Plan Minuti SMS poruke Dolazni pozivi Trajanje Plana Cena Plana (USD)*
Plan 1 0 neograničeno neograničeno 30 dana 1.99
Plan 2 120 neograničeno neograničeno 30 dana 4.99
Plan 3 600 neograničeno neograničeno 30 dana 9.99


* Cene Plana prikazane su u USD, bez poreza.

Neograničeno slanje SMS poruka ne podrazumeva nerazumno korišćenje servisa. Ukoliko GO4YU primeti da je Vaša potrošnja prekomerna, da opterećuje i onemogućava pružanje usluga u okviru GO4YU CALLING mobilne aplikacije drugim korisnicima, GO4YU zadržava pravo da suspenduje ili da Vam zabrani korišćenje GO4YU CALLING mobilne aplikacije.

Ne postoji ograničenje u broju pretplata koje možete da kupite u toku korišćenja GO4YU CALLING mobilne aplikacije.

Novi Plan možete da kupite u toku važenja kupljenog Plana (pre isteka perioda od 30 dana) i u tom slučaju neiskorišćeni minuti biće sabrani sa minutima iz novog Plana, pri čemu se period važenja Plana produžava na novih 30 dana od dana kupovine.

Neiskorišćeni minuti i SMS poruke iz izabranog Plana u okviru pretplate ne prenose se u sledeći mesec.
Putem opcije „Pozovi prijatelja“ (GO4Friends) možete da ostvarite bonus minute. Svi novi korisnici koji preuzmu GO4YU CALLING mobilnu aplikaciju i uspešno se registruju na osnovu opcije „Pozovi prijatelja“ (ukucavanjem Vama dodeljene 076 numeracije prilikom registracije) dobijaju 5 bonus minuta, a Vi dobijate 10 bonus minuta. Kako biste bili u mogućnosti da koristite bonus minute, neophodno je da imate aktivan neki od Planova (Plan 1 ili Plan 2 ili Plan 3) ili aktivan Welcome paket. Bonus minuti ostaju na Vašem nalogu 30 dana nakon prestanka važenja Plana, odnosno Welcome paketa, ali ih u tom periodu ne možete koristiti. Ukoliko u tom periodu kupite novi Plan, moći ćete ponovo da koristite bonus minute.

Prilikom ostvarivanja odlaznih poziva prvo se troše bonus minuti, a potom minuti iz kupljenog Plana.

Kupovina Plana

Kupovinu Plana GO4YU CALLING mobilne aplikacije možete izvršiti posredstvom Google Play Store-a (za sve korisnike smart telefona sa Android operativnim sistemom) lii iTunes Store-a (za sve korisnike smart telefona iOS sa operativnim sistemom).

Pri realizaciji kupovine koriste se Google Play i iTunes aplikacije i servisi te Vas molimo da informacije o neophodnim vrstama podatka za realizaciju kupovine i Politiku privatnosti tih servisa pročitate na njihovim stranicama. Ove aplikacije i servisi su povezani sa platformom naplate GO4YU CALLING mobilne aplikacije i u navedenom slučaju informacije o plaćanju se repliciraju u platformu naplate kako bi Vam se omogućio naredni period korišćenja usluge.

Pri realizaciji kupovine Plana GO4YU CALLING mobilne aplikacije posredstvom Google Play Store-a ili iTunes-a, slažete se da Google Play ili iTunes servisi za realizaciju Vaše kupovine koriste podatke sa Vaše kreditne ili debitne kartice, datum isteka kreditne ili debitne kartice, CVV kod, adresu za naplatu i druge informacije.  GO4YU nema pristup gore navedenim informacijama, ne obrađuje ih, niti ih skladišti.

Internet pristup

Kvalitet signala Internet pristupa može uticati na kvalitet usluge koja se pruža posredstvom GO4YU CALLING mobilne aplikacije. GO4YU ne odgovara za kvalitet usluge koja se pruža posredstvom GO4YU CALLING mobilne aplikacije ako ne postoje optimalni parametri pristupa Internetu (bez obzira da li se radi o pristupu posredstvom WiFi, CDMA ili GSM mreže). Molimo Vas da ukoliko postoje smetnje u korišćenju usluge GO4YU CALLING mobilne aplikacije, prvenstveno sa Intenet provajderom (bez obzira da li se radi o pristupu posredstvom WiFi, CDMA ili GSM mreže), provetite da li postoje smetnje u isporuci usluge Internet prisupa i pristupite rešavanju smetnji.

Mobilna mreža

GO4YU CALLING mobilna aplikacija može zahtevati pristup Vašoj mobilnoj mreži. Molimo Vas da pre prihvatanja Uslova korišćenja proverite sa Vašim mobilnim operatorom mogućnosti korišćenja funkionalnosti VoIP-a preko mreže Vašeg mobilnog operatora.

Slanje SMS poruka

Neophodno je da znate da ukoliko je Vaš smart telefon off-line (ne koristite data saobraćaj iz Plana kod Vašeg mobilnog operatora niti imate pristup Internetu posredstvom WiFi mreže), SMS poruke upućene ka Vama na dodeljeni 076 broj u tom periodu neće Vam biti isporučene. Sve neisporučene SMS poruke čuvaju se na GO4YU sistemu maksimum 3 dana od trenutka kada su poslate na Vama dodeljen 076 broj. Sve sačuvane SMS poruke biće Vam isporučene u trenutku kada Vaš smart telefon bude on-line (uključite data saobraćaj iz Plana kod Vašeg mobilnog operatora ili povežete Vaš smart telefona na WiFi mrežu).

Posredstvom SMS poruka moguće je slanje tekstualnih podataka. Slanje MMS (Multimedia Messaging Service) trenutno nije omogućeno posredstvom GO4YU CALLING mobilne aplikacije.

Trenutno nije omogućena distribucija zvučnih zapisa, fotografija i video materijala niti drugih multimedijalnih formata koje korisnik može posedovati na svom mobilnom uređaju. GO4YU stoga ne može biti odgovoran za neisporučivanje navedenih sadržaja.

Push notifikacije

GO4YU CALLING mobilna aplikacija koristi servis Push notifikacije, čiji je provajder treće lice, za obaveštavanje o trajanju i isteku Plana koji ste odabrali, dodeljivanju bonus minuta i slanje drugih obaveštenja koja su usko povezana sa Vašim korišćenjem GO4YU CALLING mobilne aplikacije.

Push notification servis ili server Push notifikacije predstavlja isporuku informacija sa softverske aplikacije na Vaš smart telefon posredstvom koga koristite GO4YU CALLING mobilnu aplikaciju.

Ukoliko ne pročitate informaciju prosleđenu preko servisa Push notifikacije, ista će se nalaziti u status bar-u Vašeg smart telefona dok je ne pročitate.

Promena mobilnog broja telefona

Prilikom promene mobilnog broja telefona (MSISDN) briše se Vaš nalog (gubite pravo na koriščenje dodeljenog GO4YU CALLING broja, preostali minuti i SMS poruke na Vašem nalogu se anuliraju). Uvek možete ponovo izvršiti registraciju, otvoriti novi nalog i dobiti na korišćenje novi GO4YU CALLING 076 broj.

Promena smart telefona

Prilikom promene smart telefona, možete da preuzmete aplikaciju na novi uređaj, a dodeljena 076 numeracija i eventulano preostali minuti i SMS poruke čuvaju se na Vašem nalogu.

Korisnički nalog

Vi ste odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju na Vašem nalogu koji ste kreirali u okviru GO4YU CALLING mobilne aplikacije. Prihvatanjem Uslova korišćenja slažete se da odmah obavestite GO4YU ukoliko primetite neovlašćeno korišćenje Vašeg naloga. GO4YU neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak koji može da nastane kao rezultat korišćenja Vašeg naloga od strane nekog drugog, sa ili bez Vašeg znanja.

Korišćenje aplikacije van njene namene

GO4YU CALLING mobilnu aplikaciju možete da koristite isključivo za telefoniranje i razmenu SMS poruka kao što je navedeno u odeljku “Opis GO4YU CALLING mobilne aplikacije”.

Možete koristiti isključivo GO4YU CALLING mobilnu aplikaciju koja se distribuira posredstvom Google Play Store i iTunes prodavnica.

Nije dozvoljeno:

 • kopiranje, izmena, prilagođavanje, prevod aplikacije na druge jezike, deljenje ili kreiranje derivativnog software-a zasnovanog na GO4YU CALLING mobilnoj aplikaciji;
 • kopirati bilo koji deo GO4YU CALLING mobilne aplikacije u Vaš software ili ga upotrebiti za kreiranje u kombinaciji sa drugim software-om, odnosno koristiti ga sa drugim software-om ili servisima;
 • ustupati, davati u najam ili zakup, posuđivati, dodeljivati, prodati, licencirati, distribuirati i odobravati druga prava u software-u ili usluzi;
 • dekompilirati, rastavljati, vršiti obrnuti inženjering ili pokušati rekonstrukciju, identifikaciju, ili otkrivanje u celini ili bilo kog dela izvornog koda, izvorne idejeili algoritma GO4YU CALLING mobilne aplikacije ili bilo kojoj usluge iz GO4YU CALLING mobilne aplikacije bilo kakvim sredstvima;
 • uklanjanje, skrivanje ili izmena autorskih prava i/ili drugih informacija o vlasništvu nad GO4YU CALLING mobilnom aplikacijom ili uslugama koje se pružaju posredstvom GO4YU CALLING mobilne aplikacije;
 • korišćenje GO4YU CALLING mobilne aplikacije ili usluga radi kreiranja ili distribucije virusa;
 • izbegavanje zaštite od kopiranja ili drugih mehanizama digitalne zaštite;
 • korišćenje GO4YU CALLING mobilne aplikacije ili bilo kog od servisa GO4YU CALLING mobilne aplikacije koje je u suprotnosti sa bilo kojim važećim zakonom ili za nezakonite i neovlašćene svrhe;
 • korišćenje GO4YU CALLING mobilne aplikacije ili bilo kog od servisa GO4YU CALLING mobilne aplikacije na bilo koji način koji može da ošteti, onesposobi ili umanjiti bilo koji deo usluga/servisa koji se koriste posredstvom GO4YU CALLING mobilne aplikacije;
 • korišćenje GO4YU CALLING mobilne aplikacije ili bilo kog od servisa GO4YU CALLING mobilne aplikacije za distribuciju SMS bulk poruka u komercijalne svrhe ili u svrhe političkih kampanjaili bilo kog oblika nezatraženih SMS obaveštenja;
 • korišćenje GO4YU CALLING mobilne aplikacije ili bilo kog od servisa GO4YU CALLING mobilne aplikacije za lažno predstavljanje drugom licu ili prevarno ponašanje;
 • korišćenje GO4YU CALLING mobilne aplikacije ili bilo kog od servisa GO4YU CALLING mobilne aplikacije na bilo koji drugi način osim kroz interfejs GO4YU CALLING mobilne aplikacije.

 

ODRICANJE OD GARANCIJA

OVIM IZRIČITO POTVRDJUJETE I SVOJEVOLJNO PRIHVATATE DA ĆE VAŠE KORIŠĆENJE GO4YU USLUGA, KOJA SE PRUŽA “U ZATEČENOM STANJU” ILI “PREMA RASPOLOŽIVOSTI”, UKLJUČUJUĆI I GO4YU CALLING MOBILNU APLIKACIJU I GO4YU CALLING I GO4YU SAJT, BITI ISKLJUČIVO NA VAŠ SOPSTVENI RIZIK.

GO4YU NE GARANTUJE DA USLUGA NEĆE BITI PODLOŽNA PREKIDIMA ILI GREŠKAMA, NITI DA ĆE NEDOSTACI I/ILI KVAROVI U PRUŽANJU USLUGE BITI OTKLONJENI I/ILI POPRAVLJENI. NIJEDNA USMENA ILI PISANA INFORMACIJA ILI SAVET KOJI DA KOMPANIJA GO4YU (UKLJUČUJUĆI SVE NJENE ZAPOSLENE) NEĆE PREDSTAVLJATI GARANCIJU. VI PREUZIMATE SVE TROŠKOVE SVIH POTREBNIH POPRAVKI, SERVISIRANJA ILI KOREKCIJA U SLUČAJU DA USLUGA DOVEDE DO NASTANKA BILO KAKVIH NEDOSTATAKA i KVAROVA. NEDVOSMISLENO STE SAGLASNI DA NI U JEDNOM SLUČAJU NAŠA UKUPNA ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA SVE ŠTETE (OSIM UKOLIKO JE TO PREDVIDJENO VAŽEĆIM ZAKONOM U SLUČAJEVIMA FIZIČKE POVREDE) NEĆE PREMAŠITI IZNOS OD PEDESET DOLARA ($50.00). NAPRED NAVEDENA OGRANIČENJA VAŽIĆE I UKOLIKO GORE NAVEDENO PRAVNO SREDSTVO NE ISPUNI SVOJU OSNOVNU SVRHU.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MERI KOJA JE PREDVIĐENA VAŽEĆIM ZAKONOM, NI U JEDNOM SLUČAJU KOMPANIJA GO4YU (UKLJUČUJUĆI I SVE NJENE ZAPOSLENE) NEĆE BITI FINANSIJSKI ILI NA DRUGI NAČIN ODGOVORNA ZA FIZIČKU POVREDU, IMOVINSKU ŠTETU ILI BILO KOJE DRUGE KOMERCIJALNE ŠTETE ILI GUBITKE BILO KOJE VRSTE KOJI PROISTEKNU ILI SU U VEZI SA, VAŠIM KORIŠĆENJEM ILI NESPOSOBNOŠĆU KORIŠĆENJA USLUGE, BILO KOJIM NEOVLAŠĆENIM ILI NEZAKONITIM PRISTUPOM, BILO KOJIM BAGOVIMA, VIRUSIMA, TROJANCIMA ILI SLIČNIM MALVERIMA KOJI SE MOGU PRENETI NA NAŠU USLUGU ILI PREKO NAŠE USLUGE DELOVANJEM BILO KOG TREĆEG LICA.

POSEBNO STE SAGLASNI DA KOMPANIJA GO4YU NEĆE BITI ODGOVORNA ZA KORISNIČKE PRIJAVE ILI KLEVETNIČKO, UVREDLJIVO ILI PROTIVZAKONITO PONAŠANJE BILO KOG TREĆEG LICA I SAGLASNI STE DA RIZIK OD POVREDE ILI ŠTETE OD NAPRED NAVEDENOG U POTPUNOSTI SNOSITE VI SAMI.

GO4YU CALLING usluga je adekvatna i raspoloživa za korišćenje na teritoriji Severne Amerike, Južne Amerike, Australije, Azije i Afrike. Razumeli ste i potvrđujete da se pristupanje ili korišćenje GO4YU CALLING usluge van navedenih lokacija vrši po Vašoj želji i da ste odgovorni za poštovanje lokalnih zakona i propisa.

Prihvatanje odredbi i uslova

Potvrđujete da možete da zaključite ovaj Ugovor. Ukoliko ste mlađi nego što je to zakonom propisano u Vašoj državi, da biste potpisali obavezujući sporazum (i stariji ste od 13 godina), onda potvrđujete da ste ili poslovno sposobno maloletno lice, ili posedujete zakonsku saglasnost roditelja ili staratelja, i potvrđujete da ste u potpunosti sposobni i kompetentni da prihvatite odredbe, uslove, obaveze, potvrde, izjave i garancije navedene u ovim Odredbama i uslovima, i da ćete pratiti i poštovati ove Odredbe i uslove. Usluga nije namenjena deci ispod 13 godina starosti.

Povratne informacije

Slažete se da ideje, sugestije, komentare, predloge o unapređenju GO4YU proizvoda i/ili usluga, nazivu GO4YU proizvoda i/ili usluga, mogućnostima njihove promocije, kao i o razvoju novih GO4YU proizvoda i/ili usluga (u daljem tekstu: Povratne informacije) koje pošaljete ka GO4YU kroz GO4YU CALLING mobilnu aplikaciju, GO4YU CALLING ili GO4YU web portale, GO4YU stranice na društvenim mrežama ili na bilo koji drugi način ne predstavlja informaciju od poverenja i da GO4YU ima puno pravo da koristi povratne informacije na neograničenoj bazi bez bilo kakve nadoknade Vama ili drugim osobama.

Zaštitni znak

Ime i logo GO4YU, kao i svi nazivi i logotipi GO4YU usluga i proizvoda predstavljaju zaštitni znak i intelektualnu svojinu GO4YU.

Dostupnost i nove verzije GO4YU CALLING mobilne aplikacije

GO4YU može, bez prethodne najave, prestati da isporučuje GO4YU CALLING mobilnu aplikaciju, servise koji se pružaju posredstvom GO4YU CALLING mobilne aplikacije, Vama ili svim korisnicima, ili ograničiti korišćenje GO4YU CALLING mobilne aplikacije ili bilo koji od servisa koji se pružaju posredstvom nje. GO4YU, po sopstvenom nahođenju, zadržava pravo da doda nove funkcije GO4YU CALLING mobilne aplikacije, ili da modifikuje ili obezbedi ispravke i/ili nadogradnje GO4YU CALLING mobilne aplikacije ili servisa koji se pruža posredstvom GO4YU CALLING mobilne aplikacije bez prethodnog obaveštenja korisnika. GO4YU nema obavezu da učini dostupnim sve ili pojedine dodatne usluge/servise ili bilo kakve izmene, dopune, ili kasnije verzije GO4YU CALLING mobilne aplikacije.

Ukoliko bude neophodno pri instalaciji ažurirane verzije GO4YU CALLING mobilne aplikacije biće zatraženo da prihvatite pojedine ili potpune izmene Uslova korišćenja u slučaju da želite da preuzmete, instalirate ili koristite dodatne servise/usluge ili, dopune nove verzije GO4YU CALLING mobilne aplikacije. Ovim se slažete da Vaš smart telefon može automatski da zatraži i/ili započne primanje takve izmene, nadogradnje ili ažuriranja GO4YU CALLING mobilne aplikacije.

Prestanak korišćenja

Možete da prestanete sa korišćenjem GO4YU CALLING mobilne aplikacije tako što ćete je deinstalirati sa smart telefona na način na koji se uklanjaju i sve druge aplikacije sa mobilnih uređaja po pravilima korišćenja Android, odnosno iOS operativnog sistema.

GO4YU može da ograniči ili onemogući dalje korišćenje GO4YU CALLING mobilne aplikacije u slučaju da ne poštujete pravila Uslova korišćenja i uslove Politike privatnosti koji su sastavni deo ovog dokumenta.

Povraćaj sredstava

Ukoliko je korisnik izvršio kupovinu Plana posredstvom Google Play Store-a ili iTunes-a a nije želeo da je izvrši ili želi povraćaj sredstava u rokovima i pravilima za to definisanim na Google Play Store-u ili iTunes-u, povraćaj sredstava može zatražiti posredstvom Google Play Store-a, odnosno iTunes-a.

U svim ostalim slučajevima GO4YU ne vrši povraćaj sredstava uplaćenih za korišćenje Plana iz GO4YU CALLING ponude.

Podrška

Podrška za korišćenje GO4YU CALLING mobilne aplikacije dostupna Vam je posredstvom e-mail adrese support@go4yu.com ili pozivanjem GO4YU kontakt centra na broj 076/80-50-100, svakog dana 24/7/365. Pozivi ka kontakt centru sa 076 numeracija su besplatni.